Artykuły

Ozon w procedurze stomatologicznej

Ozon zamknięty w procedurę stomatologiczną

Zarówno miazga zębowa, jak i przyzębie mogą być dotknięte stanem zapalnym, a jeśli infekcja obejmuje oba te obszary - znacznie trudniej jest wyleczyć ząb. Doc. Maria Makejewa, z Katedry Stomatologii Zachowawczej, Moskiewskiego Uniwersytetu RUDN w takich sytuacjach stawia na ozon.

 • Jednoczesne zapalenie miazgi i tkanek przyzębia jest bardzo trudne do wyleczenia. Może być spowodowane przez kilka rodzajów patogenów.

 • Zapalenie tkanek przyzębia często prowadzi do utraty zębów. Bywa, że ząb nie da się zastąpić implantem, ponieważ przebyta infekcja pogarsza rokowania implantacyjne.

 • W trudnych do leczenia przypadkach (ewentualna oporność bakterii na antybiotyki) warto stosować dodatkowe leczenie przeciwbakteryjne, takie jak ozon.  

  Takie przypadki są trudne do leczenia, dlatego literatura fachowa zawiera niewiele ich opisów i zaleceń terapeutycznych.

  Dentystka z Uniwersytetu Medycznego RUDN wdraża jeden protokół kompleksowego leczenia miazgi i przyzębia.  

  Miazga zębowa i przyzębie: jednoczesne kłopoty

  - Zapalenie tkanek przyzębia często prowadzi do utraty zębów. W niektórych przypadkach zęba nie da się zastąpić implantem, ponieważ konsekwencje infekcji pogarszają rokowania implantacyjne. Dlatego w tego typu scenariuszu utrzymanie zęba jest bardziej pożądanym rezultatem.

  Wciąż nie często stosowane podejście zostało opisane w przypadku klinicznym 44-letniego pacjenta z masywnym zapaleniem prawej części kości żuchwy. Początkowo u pacjenta zdiagnozowano zapalenie przyzębia (ząb był luźny i zaobserwowano wypływ ropy).

  Pierwsze kroki były typowe dla protokołu leczenia zapalenia przyzębia: pacjentowi podano antybiotyk, a następnie polecono płukać jamę ustną chlorheksydyną. Dentystka wykonała scaling zębów. Pacjent pozostawał pod obserwacją przez sześć miesięcy.

  Po ustąpieniu krwawienia i zatrzymaniu wydzielania się ropy dentystka wykryła uszkodzenie tkanek wokół korzenia zęba. Proces posunął się tak daleko, że spowodował zniszczenie kości. Okazało się, że w jednym wąskim obszarze zaobserwowano kieszonkę przyzębną o głębokości 8 mm.   

  Wspólna praca periodontologa i endodonty

  Periodontolog i endodonta wdrożyli wspólnie kompleksowe podejście do leczenia.

  Kolejnym krokiem było usunięcie martwej miazgi z kanałów zębowych. Po oczyszczeniu - kanały zostały osuszone i poddane działaniu ozonu przez 24 sekundy - w celu lepszej dezynfekcji. Po tygodniu od pozostawania miejsca pod opatrunkiem zabieg powtórzono, a ubytek pokryto trwałym wypełnieniem z światłoutwardzalnego materiału kompozytowego.

  Ozonoterapię stosowano również do leczenia tkanek przyzębia: po oczyszczeniu - kieszonka przyzębna została opłukana, wysuszona i ozonowana przez 18 sekund.   

  Sukces w leczeniu z udziałem ozonu

  Badanie kontrolne po sześciu miesiącach nie wykazało zapalenia zęba.

  Ponadto tkanka kostna uległa odbudowie, a kieszonka przyzębna zmniejszyła się do 4 mm.

  - Jednoczesne zapalenie miazgi i tkanek przyzębia jest bardzo trudne do wyleczenia. Może być spowodowane przez kilka rodzajów patogenów jednocześnie migrujących między tkankami i pogarszających rokowanie. Z naszego doświadczenia wynika, że tak zainfekowany ząb można uratować, ale wymaga to ścisłej współpracy periodontologa i endodonty, a także pełnego przestrzegania przez pacjenta zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej. Należy również brać pod uwagę ewentualną oporność bakterii na antybiotyki i w związku z tym stosować dodatkowe leczenie przeciwbakteryjne, takie jak ozon – wyjaśniała doc. Maria Makejewa.                            

 • Żródło Infodent24 https://www.infodent24.pl/techdentpost/ozon-zamkniety-w-procedure-stomatologiczna,120035.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=infodent24.pl