Artykuły

Ozon w gabinecie stomatologicznym

Ozon odnosi chwile triumfu nie tylko w dezaktywacji wirusa, ale także w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów chorych na COVID-19. Od wielu lat jest on używany do dezynfekcji pomieszczeń jako swoisty gaz bojowy, który zabija wszystkie formy życia. Czy stosowanie ozonu w tak dużych stężeniach w praktyce stomatologicznej jest celowe? Tak - gdy stwierdzimy, że na terenie praktyki przebywały osoby zakażone.

Remigiusz Kurzawa Redee, ekspert na rynku generatorów ozonu (transmisja tutaj)

Zasadnicze znaczenie dla gabinetu stomatologicznego, aby mógł normalnie funkcjonować, ma dezaktywacja wirusów w obecności ludzi, ale i bez szkody dla nich. Czy jest to możliwe? Ostatnie doświadczenia uczą, że tak. Na Tajwanie skonstruowano ozonatory, których przed epidemią nie znano. Wysiłki te wynikają z faktu, że Tajwańczycy dobrze odrobili lekcje z poprzedniej epidemii SARS - dokładnie zdiagnozowali źródła zakażenia i na tej podstawie określili precyzyjnie priorytety działań.

Jednym z tych priorytetów było upowszechnienie dezynfekcji ozonowej - jako najbardziej skutecznej, ale jednocześnie najtańszej metody walki z patogenami. Skoncentrowano się na efektywnej dezynfekcji dowolnego rodzaju wsadu w dowolnym miejscu. Prace w tym kierunku trwały 10 lat, ostatecznie skonstruowano i przetestowano kompaktowe przenośne dezynfektory ozonowe.

Tajwan jest miejscem produkcji całej rodziny ozonatorów medycznych. W przypadku tych, które pracują w tak zwanym systemie otwartym poszerzono ich funkcje o dezynfekcje. Tajwan skutecznie walczy z SARS-CoV-2, w państwie tym chorują pojedyncze osoby.

Dezynfektory ozonowe idealnie wpisują się w scenariusz walki z pandemią. Wynika to z opisu funkcji tych urządzeń, które skutecznie dezaktywują wirusy przy emisji niskich, bezpiecznych dla człowieka dawek ozonu. Jeśli tak, to urządzenia te mogą być wykorzystywane do dezynfekcji pomieszczeń, ale wówczas stężenie ozonu musi być stosunkowo wysokie.

Ozonatory umożliwiają dezynfekcję wszelkiego rodzaju wsadu, przy czym duże gabaryty nie są jakimkolwiek ograniczeniem. Jeśli dany przedmiot nie może zmieścić się w pojemniku, to jest dezynfekowany w workach foliowych lub w specjalnie do tego przygotowanych szafach.

Przy pomocy takich urządzeń można także ozonować wodę, a woda ozonowana ma bardzo szerokie zastosowanie w gabinecie stomatologicznym. Jeśli użyjemy jej do chłodzenia wiertła - wówczas zamiast zakaźnego sprayu powstaje aseptyczny aerozol.

Te wszystkie działania generują w praktyce dość pokaźne oszczędności finansowe.

Wspomniałem o dezaktywacji wirusów przy pomocy niskich stężeń ozonów. To zastosowanie zostało empirycznie potwierdzone dopiero pod koniec sierpnia 2020 r. Są to bardzo świeże doniesienia. Na platformie naukowej PubMed ozon ma w ostatnich miesiącach najwięcej publikacji spośród wszystkich leków. Po tym można sądzić, że istnieje szereg laboratoriów, lekarzy którzy się tym zagadnieniem intensywnie zajmują.

Ozon został pozytywnie zweryfikowany przez pandemię i ten proces był najbardziej widoczny we Włoszech, gdzie wiosną 2020 r. sytuacja była bardzo poważna. Media obiegła informacja o tym, jak jeden z deputowanych do włoskiego paramentu zachorował na COVID-19 i został w ciągu 9 dni wyleczony. Parlamentarzystę ratowano m.in. terapią ozonową. Po tym i innych tego typu doniesieniach włoskie towarzystwo lekarskie zarejestrowało ozonoterapię jako procedurę medyczną. Umożliwiło to wykonywanie zabiegów ozonoterapii w szpitalach.

Mariano Froncini, mentor ozonoterapii wystąpił we włoskim parlamencie, przed którym zdał sprawozdanie o ponad stu przypadkach chorych na CVOID-19 leczonych m.in. ozonem. Jeśli aplikacja ozonu zaczynała się wcześnie, to wyleczenie następowało dość szybko i w 100 proc. Jeśli leczenie dotyczyło ciężko chorych, ale nie zaintubowanych osób – do zdrowia wróciło 94 proc. pacjentów (86 proc. - chorych zaintubowanych).

Koszt wytworzenie czynnika leczniczego, którym jest mieszanina tlenowo - ozonowa, w terapii jednego chorego wyniósł 13 EUR.

Badania potwierdzające skuteczność ozonoterapii w leczeniu Covid-19 zostały opublikowane w European Review for Medical and Pharmacological Sciences  nr 20976  oraz w Journal of Medical Virology.

Na koniec zaznaczę, że większość sanatoriów, ośrodków SPA wprowadza ozonoterapię do swojej oferty na każdym kroku podkreślając efekt przeciwstarzeniowy.

Wątpliwości, uwagi, pytania: 
Remigiusz Kurzawa, firma Redee, ekspert na rynku generatorów ozonu.
biuroredee@gmail.com  tel. 632887276

Źródło: Infoodent24

 https://www.infodent24.pl/techdentpost/ozon-w-gabinecie-stomatologicznym,116321.html